Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkania z absolwentami

Ukończyłeś studia w 2015 lub 2016 roku na kierunku biofizyka, ekonofizyka, fizyka medyczna lub technologia chemiczna? Weź udział w spotkaniu z absolwentami! Włącz się w badanie losów absolwentów. Opowiedz o mocnych i słabych stronach studiowania na Twoim kierunku. Pomóż nam poznać sytuację absolwentów na rynku pracy!

CO? – Spotkania z absolwentami
KIEDY? – 13 października 2017 r., godz. 18:00 – 19:00  - biofizyka
16 października 2017 r., godz. 18:00 – 19:00  - ekonofizyka
17 października 2017 r., godz. 18:00 – 19:00  - fizyka medyczna
24 października 2017 r., godz. 18:00 – 19:00  - technologia chemiczna
GDZIE? – Uniwersytet Śląski, Studencka Strefa Aktywności, s. 133 oraz 123 w przypadku ekonofizyki
(rektorat UŚ, parter, Katowice, ul. Bankowa 12)

O WYDARZENIU
Spotkania mają na celu poznanie losów zawodowych absolwentów i ich opinii nt. wartości zdobytej wiedzy na rynku pracy. Wnioski z rozmów służyć będą kształceniu przyszłych pokoleń studentów. Wyniki prowadzonych badań i artykuły na ich temat publikowane są m.  in. na stronach Biura Karier. Dla uczestników przewidziano poczęstunek i upominki.

DLA KOGO?
Spotkania dla absolwentów, którzy w 2015 lub 2016 roku ukończyli na UŚ kierunek: biofizyka, ekonofizyka, fizyka medyczna lub technologia chemiczna.

ZAPISY / SPOSÓB APLIKACJI

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie wiadomości na adres: marcin.rostanski@us.edu.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem  32 359 20 32. Prosimy o podanie swojego kierunku studiów i roku ukończenia.

Liczba miejsc ograniczona.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.