Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie rekrutacyjne do Agencji Wywiadu

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje dla studentów i absolwentów spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do Agencji Wywiadu. Uniwersytet Śląski jest jedną z nielicznych polskich uczelni, na których prowadzona jest tego typu rekrutacja. Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne odbędzie się 7 kwietnia 2016 roku o godz. 13.30 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (Katowice, ul. Bankowa 11b, aula nr 4).

Studenci i absolwenci Uniwersytetu Śląskiego zainteresowani pracą w strukturach Agencji uzyskają informacje na temat możliwości zatrudnienia i procesu rekrutacji. Telefoniczną rejestrację uczestników spotkania prowadzi Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego – 32 359 19 82 lub 32 359 20 32.

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.