Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie w ramach Kawiarenki Kulturalno-Literackiej

22 listopada, o godz. 17.00, w Oddziale Grafiki im. Pawła Stellera Muzeum Historii Katowic, (Katowice, ul. Kościuszki 47) odbędzie się spotkanie w ramach Kawiarenki Kulturalno-Literackiej :"Dwa serca Pawła Stellera - Ustroń i Katowice w życiu i twórczości".

O twórczości Pawła Stellera Wilhelm Szewczyk napisał: „Jego twarze ludzkie odznaczają się pewnymi cechami zbliżonymi do krajobrazu. Owe skupiska zmarszczek, załamania, oczy i usta - wszystko to traktował jak przyrodnik, ale przy tym udało mu się odtworzyć ludzkie cechy tego osobliwego krajobrazu”.

O wybitnym śląskim artyście grafiku i malarzu opowiadać będzie mgr Ewa Alicja Liszka - starszy kustosz, kierownik Oddziału Grafiki im. Pawła Stellera (oddział Muzeum Historii Katowic); absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Podyplomowego Studium Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Podyplomowego Studium Muzeologicznego w Instytucie Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

plakat

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.