Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie z zakresu obsługi dronów

Centrum Medialne Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydział Nauk Społecznych UŚ organizują szkolenie z zakresu obsługi bezzałogowych statków powietrznych (dronów), przygotowujące do egzaminu organizowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Zdanie egzaminu jest warunkiem uzyskania świadectwa kwalifikacji, niezbędnego m.in. do komercyjnego wykorzystania dronów.

Szkolenie skierowane jest do studentów, doktorantów, absolwentów, pracowników, a także do osób niezwiązanych z Uniwersytetem Śląskim. Kurs poprowadzą certyfikowani instruktorzy, obejmie on 30 godzin szkolenia teoretycznego oraz 10 godzin lotów, w tym lotów na symulatorze. Po zakończeniu szkolenia VLOS (z zakresu lotów w zasięgu wzroku) możliwe jest odbycie kursu BVLOS (z zakresu lotów poza zasięgiem wzroku), które ułatwia znalezienie pracy w służbach mundurowych.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku o godz. 11.00 w Studenckiej Strefie Aktywności (s. 133) w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12).

Osoby zainteresowane realizacją kursu przygotowującego do egzaminu na operatora bezzałogowego statku powietrznego, proszone są o wypełnienie ankiety, która znajduje się na stronie: www.student.us.edu.pl/kurs-na-operatora-drona.
 

plakat szkolenie z obsługi dronów

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.