facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Tomasz Głogowski - Nasi Absolwenci

Urodził się w Tarnowskich Górach w mieście, w którym nadal mieszka i które odegrało ważną rolę w jego późniejszej działalności społecznej i politycznej. Ukończył Filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Po obronie pracy magisterskiej pt. Bikiniarstwo jako zjawisko społeczne i literackie w kręgu Leopolda Tyrmanda pozostał na uczelni. Po czterech latach studiów doktoranckich i obronie dysertacji Pismo „Śląskiego Października". Tygodnik społeczno — kulturalny „Przemiany" (1956 — 1957) otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Śląskim (w Katowicach i Rybniku) oraz w Akademii Polonijnej w Częstochowie. Zajmował się również organizacją konferencji śląskoznawczych na swojej macierzystej uczelni.

Działalnością społeczną zajmuje się już od kilku lat. Jej początki wiązały się z przywiązaniem do „ojczyzny najbliższej" — Górnego Śląska i działalnością w Związku Górnośląskim. W latach 2002 — 2005 pracował w Radzie Miejskiej w Tarnowskich Górach. W 2003 roku wstąpił do Platformy Obywatelskiej. Od lutego 2004 roku kieruje tarnogórskim Kołem Platformy Obywatelskiej. Czterokrotnie był wybierany do Sejmu RP przez mieszkańców gliwickiego okręgu wyborczego (w latach: 2005, 2007, 2011 i 2015). W 1997 roku otrzymał nadaną przez Związek Górnośląski Nagrodę im. Wojciecha Korfantego, za „niekonwencjonalne odkrywanie Śląska wśród młodzieży akademickiej, wielość inicjatyw i konsekwencję poczynań". W ten sposób doceniono przede wszystkim cykl pięciu konferencji śląskoznawczych organizowanych przez niego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. 20 września 2012 roku w Pałacu w Rybnej podczas Gali „Przyjaciel Kolejarzy Śląska" uhonorowano go srebrną odznaką za „tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju transportu kolejowego na terenie Śląska".

Żonaty, ma dwie córki i syna. Uwielbia muzykę rockową.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.