Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Tomasz Głogowski - Nasi Absolwenci

Urodził się w Tarnowskich Górach w mieście, w którym nadal mieszka i które odegrało ważną rolę w jego późniejszej działalności społecznej i politycznej. Ukończył Filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Po obronie pracy magisterskiej pt. Bikiniarstwo jako zjawisko społeczne i literackie w kręgu Leopolda Tyrmanda pozostał na uczelni. Po czterech latach studiów doktoranckich i obronie dysertacji Pismo „Śląskiego Października". Tygodnik społeczno — kulturalny „Przemiany" (1956 — 1957) otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Śląskim (w Katowicach i Rybniku) oraz w Akademii Polonijnej w Częstochowie. Zajmował się również organizacją konferencji śląskoznawczych na swojej macierzystej uczelni.

Działalnością społeczną zajmuje się już od kilku lat. Jej początki wiązały się z przywiązaniem do „ojczyzny najbliższej" — Górnego Śląska i działalnością w Związku Górnośląskim. W latach 2002 — 2005 pracował w Radzie Miejskiej w Tarnowskich Górach. W 2003 roku wstąpił do Platformy Obywatelskiej. Od lutego 2004 roku kieruje już drugą kadencję tarnogórskim Kołem Platformy Obywatelskiej. Czterokrotnie był wybierany do Sejmu RP przez mieszkańców gliwickiego okręgu wyborczego (w latach: 2005, 2007, 2011 i 2015). W Sejmie VIII kadencji został zastępcą przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

W 1997 roku otrzymał nadaną przez Związek Górnośląski Nagrodę im. Wojciecha Korfantego, za „niekonwencjonalne odkrywanie Śląska wśród młodzieży akademickiej, wielość inicjatyw i konsekwencję poczynań". W ten sposób doceniono przede wszystkim cykl pięciu konferencji śląskoznawczych organizowanych przez niego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. 20 września 2012 roku w Pałacu w Rybnej podczas Gali „Przyjaciel Kolejarzy Śląska" uhonorowano go srebrną odznaką za „tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju transportu kolejowego na terenie Śląska".

W 2015 został ponownie wybrany do Sejmu. W Sejmie VIII kadencji został zastępcą przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej, pracował też w Komisji Finansów Publicznych (2017) oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu (2015).

W wyborach w 2019 z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

W 1998 otrzymał Nagrodę im. Wojciecha Korfantego przyznaną przez Związek Górnośląski.

 

Żonaty, ma dwie córki i syna. Uwielbia muzykę rockową.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.