facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

TOMASZ PAPCIAK

Tomasz Papciak

TOMASZ PAPCIAK

absolwent kierunku GEOGRAFIA

specjalność REKONSTRUKCJA ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO

na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ

najlepszy absolwent roku akademickiego 2015/2016

Jest czterokrotnym laureatem Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczył w pracach badawczych w ramach projektu „Porównanie zapisu procesów geomorfologicznych i pozageomorfologicznych w anatomii drewna drzew rosnących w obszarach górskich” pod kierownictwem prof. I. Malika. Jest współautorem licznych publikacji naukowych, współtworzonych, między innymi, z prof. I.Malikiem oraz aktywnym uczestnikiem konferencji naukowych.

Tomasz Papciak należy do Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Prowadzi fanpage pt. „Poznaj Słowację” na stronie facebook.pl . Swoje zainteresowania, do których należy turystyka górska, realizuje organizując wycieczki górskie dla uczniów Zespołu Szkół Prywatnych nr 1 w Sosnowcu.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.