facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Tomasz Szczerba - Nasi Absolwenci

Urodził się 15 sierpnia w Czeladzi. Jego rodzinnym miastem są Wojkowice, w których uczęszczał do szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 28 kwietnia 2006 roku ukończył z wyróżnieniem II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ukończył w przyspieszonym trybie w 4 lata – 29 czerwca 2010 roku z wynikiem bardzo dobrym. Studia prawnicze ukończył ze średnią 4,89. Swoją wiedzę stale immanentnie wzbogaca o liczne kursy oraz szkolenia związane głównie z szeroko pojętym prawem. W 2009 roku był uczestnikiem 10-dniowego międzynarodowego kursu poświęconego ochronie praw człowieka i mniejszości narodowych, który corocznie organizuje Poznańskie Centrum Praw Człowieka IPN PAN. W czerwcu 2012 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa Zamówień Publicznych. Od 2012 roku w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach odbywa aplikację adwokacką.

Na gruncie zawodowym realizuje  się na stanowisku asystenta prawnego w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywa m.in. poprzez obsługę prawną największego operatora sieci telefonii komórkowej w Europie. Zasiada również w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, w której pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej KZK GOP. Od pewnego czasu realizuje również swoje marzenie z dzieciństwa, jest nauczycielem akademickim z zakresu prawa w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Jego domeną od zawsze była działalność społeczna. W latach 2004-2006 obsługiwał Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie. W okresie studiów był członkiem Studenckiej Poradni Prawnej, w której udzielał osobom niezamożnym bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Na spotkaniach koła naukowego Spiritus Constitutionis poszerzał znajomość prawa konstytucyjnego, organizując przy tym liczne konferencje oraz debaty. Od 2010 roku był wolontariuszem Senatora Zbigniewa Szaleńca, w ramach działalności pro bono udzielał bezpłatnych porad prawnych. Od 2011 roku współpracuje z Fundacją „Sportowa Szansa” im. Grzegorza Dolniaka, w zakresie tej współpracy pro bono publico, stara się wspierać społeczność Powiatu Będzińskiego w rozwiązywaniu trudnych, szeroko rozumianych problemów prawnych.

W wyborach samorządowych, które odbyły się 21 listopada 2010 roku został wybrany radnym do Rady Miasta Wojkowice. W latach 2010-2014  pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu, był członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Bezpieczeństwa. W wyborach samorządowych w 2014 roku został wybrany jako jeden z najmłodszych burmistrzów w Polsce.

W wolnych chwilach koncentruje się na wydarzeniach kulturalnych związanych z teatrem oraz kinem. Jego pasją jest taniec towarzyski. Lubi sport, w szczególności piłkę nożną oraz siatkówkę.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.