Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Topografia w poezji - spotkanie autorskie z dr. hab. prof. UŚ Dariuszem Kubokiem

19 października 2016 r. o godz. 17.00 w Sali Benedyktynce w Bibliotece Śląskiej odbędzie się spotkanie autorskie z dr. hab. prof. UŚ Dariuszem Kubokiem pt. Topografia w poezji, które będzie rozmową o poezji połączoną z promocją tomików Lucyny Smykowskiej–Karaś: „Od siebie do siebie” i Dariusza Kuboka: „Kawałki i inna poezja…”

Są wiersze, w których człowiek jest jak odrębna planeta z oryginalną wewnętrzną topografią. Podczas zamieszkiwania siebie, poznaje własną strefę twierdzy, która jest bezpieczną intymnością, ale też szuka jednocześnie inności świata zewnętrznego, by negocjować granice, by ostatecznie kształtować swoje relacje z innymi.

Dr hab. profesor UŚ i UE Dariusz Kubok - dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego jest autorem studium myśli Parmenidesa z Elei zatytułowanego „Prawda i Mniemania". Profesor Kubok nawiązuje do tradycji filozofii antycznej, uznając za główne środki nauczania ironię oraz pytania sokratejskie. 

Bywa także poetą, podobnie jak gospodyni Kawiarenki Kulturalno-Literackiej – dr Lucyna Smykowska-Karaś, kulturoznawczyni, zajmująca się problematyką społeczną i kulturalną Górnego Śląska, a przede wszystkim obyczajowością i tożsamością Górnoślązaków, z którą razem poprowadzi spotkanie.

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.