Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uczniowie zainaugurują rok szkolny na Uniwersytecie Śląskim

We wrześniu Uniwersytet Śląski gościć będzie uczniów i nauczycieli czterech szkół ponadgimnazjalnych działających pod patronatem uczelni. Na Wydziale Nauk Społecznych, na Wydziale Nauk o Ziemi oraz w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbędą się uroczystości związane z inauguracją roku szkolnego 2018/2019.

3 września 2018 roku nowy rok szkolny zainauguruje sosnowieckie II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater. Uroczystość rozpocznie się o godz. 12.00 w auli Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu. W wydarzeniu udział weźmie dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek – prodziekan ds. kształcenia i promocji Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, a wykład okolicznościowy pt. „Patrzeć na życie oczyma Konfucjusza” wygłosi dr Katarzyna Bańka-Orłowska z Wydziału Filologicznego UŚ.

Tego samego dnia na Wydziale Nauk Społecznych w Katowicach rok szkolny zainauguruje katowickie X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego. W uroczystości udział wezmą dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski – prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej oraz dr hab. Małgorzata Suchacka – prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Uczniowie i nauczyciele będą mogli wysłuchać prelekcji „Azjatyckie inspiracje kina”. Wykład wygłosi dr Agnieszka Tambor z Wydziału Filologicznego, kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej. Inauguracja roku szkolnego rozpocznie się o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Popiołka.

Inauguracja roku szkolnego III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach odbędzie się 4 września o godz. 9.00 na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. W wydarzeniu uczestniczyć będzie dziekan dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski, a wykład zatytułowany „Platon i platonizm – od metafory jaskini do fizyki kwantowej” wygłosi prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński – kierownik Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej.

4 września rok szkolny zainauguruje także społeczność chorzowskiego Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego. Uczniowie wysłuchają wykładu prof. dr hab. Ewy Jaskółowej – kierownik Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej. Tematem prelekcji będą „Podróże Juliusza Słowackiego”. Inauguracja rozpocznie się o godz. 12.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (aula P/0/05).

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.