Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczyste otwarcie ŚMCEBI

12 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 odbędzie się uroczystość otwarcia Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. W wydarzeniu udział wezmą między innymi: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przedstawiciele władz Uniwersytetu Śląskiego, dziekani, przedstawiciele instytucji wdrażającej, władz województwa śląskiego i miast sąsiadujących z Chorzowem, a także dyrektor Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych prof. zw. dr hab. Andrzej Burian oraz społeczność Uniwersytetu Śląskiego.

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie poprzez wysokiej jakości działalność dydaktyczno-naukową zapewniać ma między innymi rozwój wysokich technologii – dziedzin i dyscyplin nauk stosowanych, pożądanych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju. Misją jednostki jest podniesienie jakości kształcenia i wzrost liczby studentów w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju gospodarki, zapewnienie infrastruktury pozwalającej stworzyć ofertę dydaktyczną zapewniającą wykształcenie w strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju kierunkach, zwiększenie dostępu studentów do nowoczesnej aparatury laboratoryjnej, a także stworzenie większych możliwości edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.