Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ prof. Wojciechowi Radeckiemu

16 czerwca 2014 r. o godz. 12.00 w auli nr 8 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11 B) odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktorahonoris causa Uniwersytetu Śląskiego profesorowi Wojciechowi Radeckiemu.

Profesor Wojciech Radecki jest wybitnym prawnikiem, współtwórcą polskiej nauki prawa ochrony środowiska. Kieruje wrocławskim Zakładem Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem wielu publikacji z zakresu ochrony przyrody i zasobów naturalnych. Profesor Wojciech Radecki to człowiek wielkiego umysłu, mistrz i nauczyciel.

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.