Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia Złotych Odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”

27 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się uroczystość wręczenia Złotych Odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”. Odznaczeniem, które ustanowione zostało 8 czerwca 1973 roku, uhonorowane zostają osoby lub instytucje szczególnie zasłużone dla rozwoju uniwersytetu. Uchwałę o przyznaniu odznaki podejmuje senat po zasięgnięciu opinii Kapituły Odznaki. W tym roku Złotymi Odznakami odznaczeni zostaną:

 • dr hab. Antoni Bartoszek – dziekan Wydziału Teologicznego UŚ,
 • Halina Bieda – dyrektor Muzeum Powstań Śląskich, radna Sejmiku Województwa Śląskiego, wiceprezydent Bytomia w latach 2006–2012, członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UŚ,
 • Mirosław Bobrzyński – wiceprezes Zarządu Euro-Centrum SA i Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. o.o., członek Konwentu UŚ,
 • Magdalena Bochenek-Kępa – prezes Fundacji im. Krystyny Bochenek,
 • Pierre Buhler – JE Ambasador Francji w Polsce,
 • Arkadiusz Chęciński – prezydent Sosnowca, członek Konwentu UŚ,
 • Wiesław Ciężkowski – wiceprezydent Chorzowa,
 • Jarosław Czaja – prezes Zarządu Future Processing Sp. z o.o., członek Konwentu UŚ,
 • Łukasz Czopik – prezes Zarządu i dyrektor generalny Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach, członek Konwentu UŚ,
 • Kazimierz Dębowski – prezes Zarządu NOMA 2,
 • Tadeusz Donocik – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członek Konwentu UŚ, prezes Stowarzyszenia Absolwentów UŚ,
 • Stanisław Faber – śląski kurator oświaty w latach 2008–2016, członek Konwentu UŚ,
 • Jacek Filus – , członek Konwentu UŚ, honorowy absolwent UŚ (2014), szef anteny Polskiego Radia Katowice SA w latach 2011–2016,
 • Aleksander Fiszer – prezes Klubu Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt”, członek Rady Nadzorczej SPIN-US,
 • Romuald Gacka – prezes Cormet s.c., doradca klastra ds. technologicznych – Śląski Klaster Transportu Miejskiego w latach 2014–2015, członek Konwentu UŚ,
 • prof. dr hab. Zenon Gajdzica – dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ,
 • Henryk Grzonka – prezes Zarządu Polskiego Radia Katowice SA w latach 2011–2016, członek Konwentu UŚ,
 • dr hab. Marek Ilnicki – doradca prezydenta pracodawców RP ds. komercjalizacji badań naukowych i innowacyjności, członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Zarządu Spin-US,
 • prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz – dziekan Wydziału Nauk Społecznych UŚ,
 • Kazimierz Karolczak – członek Zarządu Województwa Śląskiego,
 • prof. nadzw. dr hab. n. ed. Bogdan Koczy – dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,
 • Andrzej Kotala – prezydent Chorzowa, członek Konwentu UŚ,
 • prof. dr hab. Ryszard Koziołek – prorektor ds. kształcenia i studentów
 • dr Marcin Krupa – prezydent Katowic, członek Konwentu UŚ,
 • Roman Kucharczyk – dyrektor oddziału regionalnego PZU SA/PZU Życie,
 • prof. dr hab. Irena Lipowicz – rzecznik praw obywatelskich w latach 2010–2015,
 • Zygmunt Łukaszczyk – prezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego SA, członek Konwentu UŚ, honorowy absolwent UŚ (2013),
 • Ryszard Macura – burmistrz Cieszyna, członek Konwentu UŚ,
 • dr hab. n. med. Andrzej Madej – kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Diagnostyki Kardiologicznej oraz Diabetologii Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach,
 • dr Andrzej Malinowski – prezydent pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, członek Konwentu UŚ,
 • prof. dr hab. Czesław Martysz – dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ,
 • prof. dr hab. Rafał Molencki – dziekan Wydziału Filologicznego UŚ,
 • Jerzy Nachel – dyrektor i redaktor naczelny TVP SA o/Katowice w latach 2010–2016,
 • dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny – prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji UŚ,
 • Maria Nowak – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV, V i VI kadencji,
 • Miłosz Omastka – wiceprezes Fundacji „Uśmiech Dzieciom”, członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UŚ,
 • Andrzej Polot – prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 • Janusz Pilszak – wydawca, redaktor naczelny miesięcznika „Europerspektywy”,
 • Jerzy Podsiadło – prezes Zarządu Węglokoks SA w latach 2009–2016, członek Konwentu UŚ,
 • Katarzyna Pryc – kierownik Kinoteatru Rialto w Katowicach,
 • dr Tadeusz Rzepecki – prezes Zarządu Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.,
 • dr Grzegorz Sikorski – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, członek Konwentu UŚ,
 • Joanna Sochacka – prezes Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
 • Zbigniew Szaleniec – burmistrz Czeladzi, senator RP w latach 2006–2011, wiceprezydent Sosnowca w latach 2011–2014,
 • Artur Tomasik – prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, członek Konwentu UŚ,
 • Roman Trzaskalik – prezes Euro-Centrum SA oraz Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum SA, członek Konwentu UŚ,
 • Piotr Wojaczek – prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, członek Konwentu UŚ,
 • prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała – ordynator Oddziału Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach –
 • Andrzej Żylak – konsul honorowy Chorwacji, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

 

Uchwała nr 584 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyznania Złotych Odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.