Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

V edycja plebiscytu „Absolwent z Pasją”

Chcąc docenić i promować aktywność swoich absolwentów Uniwersytet Śląski w Katowicach od 2012 r. organizuje plebiscyt, w którym absolwenci Uczelni wszystkich kierunków i stopni studiów mogą ubiegać się o wyjątkowy tytuł „Absolwenta z Pasją”. Wyróżnienie przyznawane jest za zainteresowania, którym kandydat oddaje się z pełnym zaangażowaniem, a także za aktywną, wyróżniającą się i znaczącą działalność społeczną oraz za osiągnięcia indywidualne w zakresie działalności kulturalnej, naukowej lub w sporcie.

Zgłoszenia w 2017 roku będą przyjmowane od 1 września do 31 października. Następnie sylwetki kandydatów zostaną zaprezentowane na stronie internetowej, gdzie będzie miało miejsce głosowanie.

Wyłonienie laureata plebiscytu następuje poprzez głosowanie on-line.. Na podstawie oddanych głosów komisja, w skład której wchodzą:

  1. dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej – przewodniczący Komisji,
  2. Agnieszka Dunaj – kierownik Biura Karier,
  3. Magdalena Ślebarska – pracownik Działu Promocji,
  4. dr Lucyna Sadzikowska, kierownik Biura Rektora,
  5. Katarzyna Topolska – przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego,
  6. Gabriela Bazan – laureatka IV edycji plebiscytu,

przyzna tytuł „Absolwenta z Pasją” kandydatowi z największą ich liczbą. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom w listopadzie lub grudniu 2017 r.

Laureatką pierwszej edycji w 2013 roku została Magdalena Knapik – absolwentka Wydziału Filologicznego, pracownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, natomiast drugiej w 2014 roku Grzegorz Gawlik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji, podróżnik, alpinista, dziennikarz, fotograf oraz prawnik. W trzeciej edycji zwyciężył Paweł Bajtlik – absolwent Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, animator wydarzeń sportowych i kulturalnych, a w czwartej Gabriela Bazan - absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym, której największymi pasjami są film i fotografia.

Szczegółowych informacji udziela Dział Promocji Uniwersytetu Śląskiego.

tel. 32 359 13 21

e-mail: absolwent@us.edu.pl

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.