Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VI edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Ruszyła VI edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald. Konkurs jest skierowany do osób, które w 2017 obroniły swoją pracę doktorską z dziedziny humanistyki. Nabór wniosków trwa do 23 lutego. Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną obronionej pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszewieczyste.pl. Dokumenty należy przesłać także na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa. Do wypełnionego wniosku można dołączyć: opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 16 czerwca 2018 r.

Więcej informacji na www.funduszewieczyste.pl

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.