Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek

Do 25 stycznia 2017 roku trwa nabór prac w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych.

Konkurs dotyczy prac opublikowanych w 2016 roku. Ich tematyka powinna mieć związek z województwem śląskim. Organizatorom zależy na zgłaszaniu propozycji, które w najróżniejszy sposób dotykają spraw dotyczących rozwoju, mieszkańców, kultury, gospodarki i historii województwa śląskiego wraz ze zmianami, jakimi jako region nieustannie podlega. Do konkursu przyjmowane będą prace, które spełniają wysokie standardy dziennikarskie pod względem formy i języka oraz dają wgląd w historię, problemy teraźniejszości i wyzwania przyszłości województwa śląskiego.

Zgłaszać prace do konkursu mogą: autorzy lub redakcje wydawnictw, dzienników, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych i kierownictwa zespołów filmowych. Poprzez prace rozumiane są: teksty prasowe, filmy, audycje radiowe i programy telewizyjne, w tym dokumentalne oraz publikacje zamieszczane w mediach internetowych. Autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę własną i jedną współautorską. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace w języku polskim (w tym przetłumaczone na ten język). Zgłosić można 1 pracę autorską i 2 współautorskie.

Zgłoszenia prac należy przesyłać do 25 stycznia 2017 r. na adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Promocji, ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice (na nazwisko: Magdalena Ślebarska) - z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek".

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi wiosną 2017 roku.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Magdalena Ślebarska, adres e-mail: magdalena.slebarska@us.edu.pl, tel.: 509 685 733.

Regulamin konkursu.

Strona konkursu

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.