Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VI Forum Nowej Gospodarki i piknik naukowy w Katowicach

13 czerwca 2014 r. w katowickim Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum liderzy biznesu, nauki i administracji spotkają się, by podjąć wspólną debatę nad przyszłością energetyczną naszego kraju. VI Forum Nowej Gospodarki pozwoli zacieśnić współpracę makroregionalną w dobie zmian gospodarczych, odbywających się obecnie na arenie międzynarodowej. Idei tej przyświecał będzie piknik nauki i kultury skierowany do wszystkich mieszkańców.

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś weźmie udział w posiedzeniu Klubu Nowej Gospodarki, które odbędzie się w ramach Forum 13 czerwca o godz. 17.00.

Wiodącym tematem szóstej edycji Forum będzie ekoenergia jako inteligenta specjalizacja Polski. Zgromadzeni eksperci poszukają odpowiedzi na pytanie czy energia odnawialna jest technologiczną i finansową szansą, czy jedynie ustawową koniecznością.

W tegorocznej edycji Forum nie zabraknie również debat o podziale środków finansowych w perspektywie unijnej na lata 2014–2020 oraz zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu za środowisko naturalne (CSR). Nowością będą całodzienne spotkania krajowych i zagranicznych inwestorów, uczestniczących w Polsko-Niemieckiej Giełdzie Kooperacyjnej.  

Po obradach odbędzie się rodzinny piknik nauki i kultury, w czasie którego najmłodsi dowiedzą się, jak czerpać energię z jej odnawialnych źródeł i dbać o środowisko przy jednoczesnym wykorzystaniu innowacyjnych pomysłów. Będzie też wystawa nowych technologii, pokazy modeli turbiny wiatrowej, baterii słonecznych i maszyny parowej, a także sztuka czerpania papieru i ekologiczne warsztaty.

Organizatorem wydarzenia jest Marszałek Województwa Śląskiego we współpracy z przedstawicielami świata nauki (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska) oraz otoczenia biznesu (Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Euro InnoPark).  

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.forumng.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.