Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wakacyjny kurs „Edytowanie i redagowanie tekstów"

Centrum Kształcenia Ustawicznego zaprasza do udziału w wakacyjnym kursie „Edytowanie i redagowanie tekstów".
Cena: 300 zł; (12 h = 2*6h)
Cel kursu / Zawartość merytoryczna:

  • umiejętność dostosowania komunikatu do zainteresowań odbiorcy – jak pisać o działalności firmy, żeby zainteresować odbiorców?
  • redagowanie tekstów informacyjnych zgodnie z zasadami poprawności językowej
  • tytułowanie tekstów
  • ćwiczenia praktyczne w edytowaniu tekstów, poprawności językowej, tworzeniu nagłówków
  • redagowanie korespondencji elektronicznej
  • grzeczność jako strategia komunikacyjna
  • portal społecznościowy jako uzupełnienie strony internetowej
  • ulotka informacyjna, mailing, korespondencja, newsletter, ogłoszenia

Prowadzący: dr Patrycja Szostok; dr Paweł Sarna
Forma zajęć: Wykład 40%, ćwiczenia 60%
Terminy zajęć: 07 lipca 2014 roku od 9.00 - 15.00 (6h) oraz 08 lipca 2014 roku od 9.00 - 15.00 (6h)
Miejsce zajęć: Uniwersytet Śląski, budynek Rektoratu, sala 24
Szczegóły oraz zapisy

 

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.