facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Waldemar Franciszek Andzel - Nasi Absolwenci

W roku 1996 ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością w zakresie polityki społecznej, a w roku 1999 – studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej. Poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji. W latach 1990-1999 był członkiem Porozumienia Centrum, członkiem Zarządu Wojewódzkiego i sekretarzem Porozumienia Centrum w Katowicach oraz przewodniczącym Porozumienia Centrum w gminie Bobrowniki.

Od samego początku tworzył struktury Prawa i Sprawiedliwości w powiecie Będzińskim. Od czerwca 2001 roku pełnił funkcję pełnomocnika powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Będzinie, w latach 2002-2003 był przewodniczącym Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Sosnowcu. Obecnie jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości w okręgu Sosnowiec i przewodniczącym Zarządu Powiatowego PiS w Będzinie. W latach 1998-2002 reprezentował Powiat Będziński jako Radny Rady Powiatu.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.