Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Absolwentów UŚ 2017

24 marca 2017 roku o godz. 15.15 (I termin), 15.30 (II termin) w siedzibie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Opolska 15) odbędzie się posiedzenie zarządu i walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia.

W programie obrad znajduje się m.in.: przedstawienie i przyjęcie uchwałą sprawozdania z działalności merytorycznej i sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za lata 2014–2016, omówienie i przyjęcie planu pracy Stowarzyszenia na lata 2017–2020, dyskusja na temat propozycji zamian w Statucie, przedstawienie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przeprowadzenie wyborów, a także omówienie przygotowań do obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego.

Program Walnego Zgromadzenia

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.