Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów UŚ

W czwartek 31 marca 2016 r. o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Opolska 15, budynek Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. W porządku obrad przewidziano między innymi: powołanie Komisji Skrutacyjnej, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2015, przyjęcie sprawozdania finansowego, omówienie i przyjęcie planu pracy na rok 2016, propozycje zmian w statucie, omówienie ich oraz przeprowadzenie głosowania i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia.

walne zgromadzenie członków SAUŚ

W trakcie Walnego Zgromadzenia otworzone zostanie stanowisko kasowe oraz stanowisko z deklaracjami członkowskimi, przy którym będzie możliwość uregulowania składki członkowskiej oraz zapisania się do Stowarzyszenia.

Szczegółowy program posiedzenia dostępny jest na stronie Stowarzyszenia: www.absolwenci.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.