facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

WOJCIECH PILORZ

Wojciech Pilorz

WOJCIECH PILORZ

absolwent kierunku GEOGRAFIA

specjalność HYDROKLIMATOLOGIA

na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ

najlepszy absolwent roku akademickiego 2015/2016

Trzykrotny stypendysta Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów, laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorem publikacji naukowej Radarowa detekcja superkomórek burzowych oraz współautorem dwóch kolejnych. Absolwent aktywnie uczestniczył w dwóch projektach badawczych dotyczących geomorfologii i dendrologi, a także uczestniczył w konferencjach naukowych wygłaszając podczas nich referaty głównie na temat zjawisk meteorologicznych. Wojciech Pilorz należy do Stowarzyszenia Skywarn Polska – Polscy Łowcy Burz, gdzie pełni funkcję członka Zarządu.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.