Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wolontariat w Muzeum Historii Katowic

Muzeum Historii Katowic ogłosiło nabór na wolonatriuszy. Osoby zainteresowane współpracą z instytucją proszone są o kontakt mailowy na adres: promocja@mhk.katowice.pl.

Muzeum Historii Katowic to instytucja muzealna zajmująca się sztuką, historią i rozwojem Katowic. Muzeum gromadzi zbiory historyczne: pocztówki, fotografie, dokumenty oraz dzieła sztuki artystów, których twórczość związana jest z historią Katowic. Muzeum prowadzi badania w działach: Historii Miasta i Regionu, Etnologii, Historii Sztuki, Fotografii Archiwalnej oraz pracowniach: Grafiki im. Pawła Stellera i im. Konrada Swinarskiego.
Pod opieką Muzeum znajduje się zespół zabytkowego kościółka pw. Św. Michała Archanioła w parku Kościuszki, przeniesiony z Syrynii koło Rybnika w 1938 r.

Strona Muzem: www.mhk.katowice.pl

Fot. Muzeum Historii Katowic

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.