Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wyniki wyborów władz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego

W piątek 24 marca 2017 roku odbyło się posiedzenie zarządu i walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Absolwentów UŚ. Program obrad obejmował między innymi przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej i sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za lata 2014–2016, omówienie planu pracy na najbliższe lata i przedyskutowanie propozycji zamian w statucie. Jednym z punktów obrad były przygotowania do obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego. Podczas zebrania prorektorom uczelni uroczyście nadane zostały tytuły honorowych członków Stowarzyszenia Absolwentów UŚ.

uczestnicy Walnego SAUŚ

W trakcie walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego wybrano przedstawicieli zarządu i poszczególnych komisji. Prezesem stowarzyszenia ponowienie został Tadeusz Donocik – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, wiceminister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. Wiceprezesami wybrani zostali dr Magdalena Ochwat i Antoni Satała, natomiast członkami zarządu – Kazimierz Karolczak, członek zarządu Województwa Śląskiego oraz Halina Bieda, radna Województwa Śląskiego, dyrektor Muzeum Powstań Śląskich.

Skład Komisji Rewizyjnej tworzą: Rafał Wierzbicki – przewodniczący, dr Lucyna Sadzikowska – wiceprzewodnicząca oraz Zygmunt Bilewicz – członek komisji.

Magdalena Ślebarska została przewodniczącą Komisji ds. promocji, Zbigniew Paweł Szandar – przewodniczącym Komisji historycznej, natomiast Tomasz Zjawiony przewodniczy Komisji ds. współpracy nauki z biznesem.

Podczas walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego przedyskutowano między innymi propozycje zmian w statucie stowarzyszenia, omówiono i przyjęto również plan pracy na najbliższe lata. 

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.