Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wystawa „50 lat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

W ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego od 26 lutego do 16 marca 2018 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie można będzie zobaczyć okolicznościową wystawę „50 lat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Na kilkudziesięciu planszach przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia i informacje dotyczące uczelni: jej powstanie, poczet rektorów, historia herbu i logo uniwersytetu oraz insygniów władzy rektorskiej. Z ciekawych faktów wymienić można nadanie masowcowi Polskiej Żeglugi Wielkiej imienia „M/S Uniwersytet Śląski”, ze znaczących wydarzeń – uchwalenie przez Senat dokumentu „Misja Uniwersytetu Śląskiego”.

wystawa

Wystawa prezentuje także wiele aspektów działalności śląskiej Alma Mater. Z dziedziny nauki interesujące są informacje na temat: przyznania Centrum Studiów Polarnych statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, liczby patentów, budowy i funkcjonowania Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Przedstawione zostały także takie projekty badawcze, jak: Uniwersyteckie Laboratorium Kontroli Atmosfery (ULKA) i „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” (ZiZOZap). Współpracę z biznesem ilustruje tablica dotycząca spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego – SPIN-US sp. z o.o.

Na temat pełnionej przez uniwersytet funkcji dydaktycznej i popularyzatorskiej można przeczytać m.in. w tekstach o Centrum Kształcenia Ustawicznego, Szkole Języka i Kultury Polskiej, Śląskim Festiwalu Nauki, Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych (w 2014 roku przemianowanych na Indywidualne Studia Międzyobszarowe) oraz Festival of Art and Independent Games, w ramach którego odbywa się Letnia Akademia Gier.

Na wystawie przedstawione zostały inwestycje uczelni, służące nie tylko studentom i pracownikom, ale również mieszkańcom regionu. Wymienić tu można m.in. Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką (CINiBA) oraz przebudowę ulicy Bankowej na ogólnodostępny deptak. Jedna z tablic prezentuje działalność Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, inna opowiada o najważniejszym uczelnianym periodyku – „Gazecie Uniwersyteckiej UŚ”. Na kolejnych planszach omówione zostały wydziały Uniwersytetu Śląskiego.

Na jubileuszowej wystawie nie mogło zabraknąć informacji o ludziach związanych z uniwersytetem i wyróżnieniach przez niego nadawanych. I tak, osobne tablice poświęcone zostały przyznawaniu tytułu doktora honoris causa wybitnym postaciom oraz ustanowieniu uczelnianej nagrody „Pro Scientia et Arte”. Ponadto dowiedzieć się można o znanych wykładowcach i gościach uniwersytetu, wybitnych absolwentach, zdobytych przez nich nagrodach i powołanych przez nich stowarzyszeniach.

Zaprezentowane zostały również inicjatywy i przedsięwzięcia środowiska studenckiego, w tym Akademicki Związek Sportowy, jedna z pierwszych w Polsce studencka rozgłośnia radiowa – „Egida”, uniwersytecki Chór „Harmonia”, a także Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” oraz organizowany przez niego Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny.

W czasie trwania roku jubileuszowego wystawa będzie eksponowana również w innych miejscach na Uniwersytecie oraz w regionie, a także towarzyszyć będzie najważniejszym wydarzeniom organizowanym w ramach obchodów 50-lecia uczelni.

Sponsorem Strategicznym jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego jest ING Bank Śląski, Sponsorem Platynowym – Bank Pekao SA, Tauron Polska Energia, Sponsorem Złotym jubileuszu są: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, PZU Życie SA, Sponsorem Srebrnym: Mostostal Warszawa SA, Grupa Kapitałowa Węglokoks oraz Firma Poligraficzno-Introligatorska UDZIAŁOWIEC. Sponsorem Brązowym jest Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o. o., a Partnerem Biznesowym – SPIN-US Sp. z o.o. Partnerem instytucjonalnym jest Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego.

Szczegółowe informacje o jubileuszu oraz program obchodów są dostępne pod adresem www.50.us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.