Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wystawa „Śląska Nagroda Naukowa” w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Od 4 do 29 marca 2019 roku w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (ul. Mikołowska 72A) eksponowana jest wystawa poświęcona Śląskiej Nagrodzie Naukowej 2019. Nagroda ta to wyróżnienie przyznawane badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki, mają szczególne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę i sztukę na arenie krajowej i międzynarodowej.

12 stycznia 2019 roku podczas inauguracji 3. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE statuetki wręczone zostały uczonym i twórcom z sześciu jednostek naukowych: Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, a także Akademii Wychowania Fizycznego i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Spośród trzydziestu nominowanych do Śląskiej Nagrody Naukowej kapituła wyłoniła siedmiu laureatów. Z Uniwersytetu Śląskiego uhonorowany został prof. dr hab. Jan Kisiel z Zakładu Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań. Laureatami nagrody zostali również: dr hab. inż. Przemysław Data z Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. Ewa Jabłczyńska z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, dr hab. Paweł Linek z Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz prof. Jacek Rykała z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Nowością tegorocznej edycji nagród było przyznanie specjalnej Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Katowice, którą otrzymał doktorant Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach mgr Wacław M. Adamczyk.

Kapituła przyznała również trzy wyróżnienia dla doktorantów, które otrzymali doktorant z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego mgr Konrad Graczyk, mgr Zuzanna Rzepka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz mgr inż. Mateusz Wąsik z Politechniki Śląskiej.

Wszyscy laureaci otrzymali specjalnie zaprojektowane przez dr hab. Katarzynę Pykę (pracownika Wydziału Artystycznego UŚ) statuetki, naukowcom wręczono nagrody ufundowane przez uczelnie organizujące Śląski Festiwal Nauki KATOWICE, a doktorantowi – specjalną Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta Katowice.

plakat

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.