Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zasłużeni dla Uniwersytetu Śląskiego

W poniedziałek 11 lipca 2016 r. odbędzie się uroczyste wręczenie Złotych oraz Srebrnych Odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”. Uroczystość rozpocznie się o godz. 13.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Zgodnie z tradycją wręczenia odznak dokona JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Odznaczeniami, przyznawanymi przez Senat Uniwersytetu Śląskiego, honorowane są osoby lub instytucje szczególnie zasłużone dla rozwoju uczelni.

Złotymi Odznakami odznaczeni zostaną (w kolejności alfabetycznej):

 • Mirosław Bobrzyński, wiceprezes Zarządu Euro-Centrum SA i Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum sp. o.o., członek Konwentu UŚ,

 • Stanisław Bonk, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, 

 • Wiesław Ciężkowski, wiceprezydent Chorzowa, 

 • Agnieszka Czechowska-Kopeć, przewodnicząca Rady Nadzorczej Rozgłośni Radiowej Rezonans, wiceprezydent Sosnowca w latach 2010–2014, dyrektor Zarządu Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. Będzin,

 • Agnieszka Dunaj, kierownik Biura Karier,

 • Stanisław Faber, śląski kurator oświaty w latach 2008–2016, członek Konwentu UŚ,

 • Aleksander Fangor, zastępca kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,

 • Krystyna Fus, zastępca kanclerza ds. administracyjnych i zarządzania mieniem,

 • dr Olaf Gajl, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji  Państwowego Instytutu Badawczego,

 • Bożena Gralec, radca prawny,

 • Ewa Howaniec-Sypta, kierownik Ośrodka Wypoczynkowego w Szczyrku,

 • Maria Janusz, prezes zarządu, dyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.,

 • dr n. med. Andrzej Jasiński, lekarz kierujący Oddziałem Chirurgii Rekonstrukcji Ręki, Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich,

 • dr hab. Paweł Jędrzejko, dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego,

 • Kazimierz Karolczak, członek Zarządu Województwa Śląskiego,

 • Iwona Klimczak, zastępca kwestora,

 • dr n. med. Zygmunt Klosa, lekarz kierujący Oddziałem V, Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich,

 • Dariusz Laska, dyrektor Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką, pełnomocnik rektora ds. komercjalizacji i rozwoju sieci współpracy,

 • prof. dr hab. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich w latach 2010–2015,

 • Aleksandra Madej, kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego,

 • Agnieszka Maj, zastępca kanclerza ds. inwestycji i zarządzania logistycznego,

 • Gabriela Mamet, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,

 • Danuta Mielczarek, kierownik Osiedla Akademickiego w Cieszynie,

 • Magdalena Milejska, kierownik Działu Finansowego,

 • Wojciech Motelski, kierownik Działu Wdrażania XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego,

 • Łukasz Motyka, kierownik Działu Zamówień Publicznych,

 • Maria Nowak, poseł na Sejm RP IV, V i VI kadencji,

 • Piotr Nowak, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,

 • dr Magdalena Ochwat, dyrektor Gabinetu Rektora,

 • Marzena Olszyczka, zastępca dyrektora ds. personalnych,

 • Franck Pezza, delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej i Regionu Walonii,

 • Sébastien Reymond, attaché ds. nauki, technologii i współpracy uniwersyteckiej,

 • Adam Ręka, radca prawny – koordynator Zespołu Radców Prawnych UŚ,

 • Jolanta Rutkowska-Kłosek, zastępca kwestora Uniwersytetu Śląskiego,

 • dr Lucyna Sadzikowska, kierownik Działu Informacji i Promocji UŚ,

 • Marcin Serweciński, dyrektor ds. informatyzacji Uniwersytetu Śląskiego,

 • dr Agnieszka Skołucka, kanclerz Uniwersytetu Śląskiego,

 • abp dr Wiktor Skworc, metropolita katowicki, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego,

 • Jolanta Sławińska, kierownik Domu Asystenta,

 • Ewa Słomiana, kierownik Działu Kształcenia,

 • Dorota Szczurek, kierownik Działu Inwentaryzacji,

 • Zofia Sznajder, Dział Budżetowania i Kontrolingu,

 • Halina Sztuka, kierownik Działu Nauki,

 • Marzena Szuba, wiceprezydent Katowic,

 • Barbara Uracz, kierownik Studenckiego Zespółu Pieśni i Tańca „Katowice”,

 • Piotr Wojaczek, prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, członek Konwentu UŚ,

 • Agata Wójcik, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą,

 • prof. dr hab n. med. Edward Wylęgała, ordynator Oddziału Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – SPZOZ,  

 • Joanna Ziętara, kierownik Działu Budżetowania i Kontrolingu,

 • dr n. med. Jerzy Ziętek, poseł na Sejm RP VI i VII kadencji,

 • Marzena Żurawska, asystent JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. 

 

Srebrnymi Odznakami odznaczeni zostaną (w kolejności alfabetycznej):

 • Joanna Barszczewska, sekretariat Radców Prawnych,

 • Ewa Ciborowska, Gabinet Rektora,

 • Iwona Greiner, Kancelaria Ogólna,

 • Iwona Jarocka, p.o. dyrektora Działu Projektów,

 • Andrzej Kitczak, kierownik Działu Logistyki,

 • Mirosław Kondla, kierownik Działu ds. Gospodarowania Nieruchomościami,

 • Tadeusz Lesiecki, kierownik Działu Portalu i Serwisu WWW,

 • Katarzyna Papież-Pawełczak, prezes spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US,

 • Łukasz Poradowski, kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego kampusu katowickiego,

 • Edyta Sytniewska, naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowic,

 • Barbara Szamsza, Kancelaria Ogólna,

 • Justyna Szostek, koordynator ds. obsługi studentów,

 • dr Magdalena Ślawska, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego,

 • Magdalena Ślebarska, zastępca dyrektora Gabinetu Rektora,

 • Anna Tomczuk, Gabinet Rektora,

 • Łukasz Wachstiel, kierownik Działu Informatycznej Obsługi Toku Studiów,

 • Robert Wardyń, kierownik Działu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej. 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.