facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zgłoszono ponad sto prac. Niebawem poznamy laureatów konkursu im. Krystyny Bochenek

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek jest promocja regionu, a także upamiętnienie Krystyny Bochenek, śląskiej dziennikarki znanej z wielu akcji i inicjatyw społecznych. Konkurs ma charakter otwarty, a związek prac z zagadnieniami dotyczącymi problematyki województwa śląskiego może być zarówno dosłowny, jak i uniwersalny, wieloaspektowy i nie musi być tematem wiodącym. Pula nagród wynosi 50 tys. zł.

W tegorocznej edycji Konkursu oceniane są prace, które powstały i ukazały się w 2017 roku. Do głównej kategorii zakwalifikowano 108 materiałów dziennikarskich (26 telewizyjnych, 38 prasowych, 31 radiowych, 13 internetowych). Z powodu znacznej liczby prac, które wpłynęły na konkurs, posiedzenie Kapituły odbędzie się na początku kwietnia 2018 r. Wówczas też zostaną ogłoszeni nominowani do nagrody.

Oceny prac dokonuje Kapituła konkursu w składzie: dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz – dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (przewodnicząca), Anna Sekudewicz – zastępca redaktora naczelnego Polskiego Radia Katowice, Beata Netz – producent telewizyjny, zeszłoroczna laureatka konkursu, Magdalena Bochenek-Kępa – prezes Fundacji im. Krystyny Bochenek, Andrzej Zydorowicz – dziennikarz, działacz samorządowy, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – rektor Uniwersytetu Śląskiego, Jan Dziadul – dziennikarz „Polityki”, Kamil Durczok – wydawca i redaktor naczelny portalu Silesion.pl, Robert Talarczyk – dyrektor Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego, Marek Twaróg – redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego”, Wojciech Saługa – marszałek województwa śląskiego.

W tym roku pojawiła się nowa kategoria student, adresowana do studentów wszystkich typów szkół wyższych z całej Polski. Oceniane będą prace, które mają związek z Górnym Śląskiem, Zagłębiem, Podbeskidziem lub Ziemią Częstochowską. Nagroda ufundowana przez JM Rektora Uniwersytetu w Katowicach wynosi 5000 zł. Na konkurs w tej kategorii zgłoszonych zostało 9 prac. Laureata lub laureatów Konkursu w kategorii student dokona jury, w skład którego wchodzą pracownicy naukowi z wydziałów: Filologicznego, Nauk Społecznych, Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego oraz przewodnicząca Samorządu Studenckiego UŚ.

Ogłoszenie zwycięzców oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w poniedziałek 23 kwietnia o godz. 18.00 w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.