Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zgłoszono ponad sto prac. Niebawem poznamy laureatów konkursu im. Krystyny Bochenek

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek jest promocja regionu, a także upamiętnienie Krystyny Bochenek, śląskiej dziennikarki znanej z wielu akcji i inicjatyw społecznych. Konkurs ma charakter otwarty, a związek prac z zagadnieniami dotyczącymi problematyki województwa śląskiego może być zarówno dosłowny, jak i uniwersalny, wieloaspektowy i nie musi być tematem wiodącym. Pula nagród wynosi 50 tys. zł.

W tegorocznej edycji Konkursu oceniane są prace, które powstały i ukazały się w 2017 roku. Do głównej kategorii zakwalifikowano 108 materiałów dziennikarskich (26 telewizyjnych, 38 prasowych, 31 radiowych, 13 internetowych). Z powodu znacznej liczby prac, które wpłynęły na konkurs, posiedzenie Kapituły odbędzie się na początku kwietnia 2018 r. Wówczas też zostaną ogłoszeni nominowani do nagrody.

Oceny prac dokonuje Kapituła konkursu w składzie: dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz – dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (przewodnicząca), Anna Sekudewicz – zastępca redaktora naczelnego Polskiego Radia Katowice, Beata Netz – producent telewizyjny, zeszłoroczna laureatka konkursu, Magdalena Bochenek-Kępa – prezes Fundacji im. Krystyny Bochenek, Andrzej Zydorowicz – dziennikarz, działacz samorządowy, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – rektor Uniwersytetu Śląskiego, Jan Dziadul – dziennikarz „Polityki”, Kamil Durczok – wydawca i redaktor naczelny portalu Silesion.pl, Robert Talarczyk – dyrektor Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego, Marek Twaróg – redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego”, Wojciech Saługa – marszałek województwa śląskiego.

W tym roku pojawiła się nowa kategoria student, adresowana do studentów wszystkich typów szkół wyższych z całej Polski. Oceniane będą prace, które mają związek z Górnym Śląskiem, Zagłębiem, Podbeskidziem lub Ziemią Częstochowską. Nagroda ufundowana przez JM Rektora Uniwersytetu w Katowicach wynosi 5000 zł. Na konkurs w tej kategorii zgłoszonych zostało 9 prac. Laureata lub laureatów Konkursu w kategorii student dokona jury, w skład którego wchodzą pracownicy naukowi z wydziałów: Filologicznego, Nauk Społecznych, Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego oraz przewodnicząca Samorządu Studenckiego UŚ.

Ogłoszenie zwycięzców oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w poniedziałek 23 kwietnia o godz. 18.00 w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.