facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zygmunt Łukaszczyk - Nasi Absolwenci

Absolwent fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Następnie ukończył podyplomowe studia ekonomiczne i menadżerskie „Gospodarka samorządowa" w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Prawno-Samorządowe PAN, „Wycena nieruchomości" w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Politechnice Śląskiej. W 1990 roku objął funkcję wiceprezydenta Żor, a następnie w 1992 roku został prezydentem tego miasta. Funkcję prezydenta pełnił do listopada 1998 roku. W 1998 roku zdał egzamin na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W 1999 roku objął stanowisko dyrektora zespołu przekształceń strukturalnych, a po dwóch latach wiceprezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Był także dyrektorem Biura Restrukturyzacji, Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Kapitałowej w JSW SA. W 2006 roku został prezesem Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego, spółki powiązanej z JSW SA. W latach 2007-2014 piastował stanowisko wojewody śląskiego. Od kwietnia 2014 do września 2014 był wiceprezesem ds. rozwoju spółki JSW KOKS SA (spółki zależnej od Jastrzębskiej Spółki Węglowej). Od 2014 roku pełni funkcję prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego. W 2015 roku został wybrany nowym prezesem European Association for Coal and Lignite (EURACOAL) z siedzibą w Brukseli, która zrzesza 35 członków z 20 krajów: Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Francji, Finlandii, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Czech oraz Wielkiej Brytanii. Zainteresowania – żeglarstwo. Posiada patent sternika jachtowego. Od czerwca 2016 nie jest już prezesem Katowickiego Holdingu Węglowego. Od października 2016 jest Dyrektorem Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.