facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zygmunt Łukaszczyk - Nasi Absolwenci

Absolwent fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Następnie ukończył podyplomowe studia ekonomiczne i menadżerskie „Gospodarka samorządowa" w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Prawno-Samorządowe PAN, „Wycena nieruchomości" w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Politechnice Śląskiej. Obecnie (od października 2016) jest Dyrektorem Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.

W 1990 roku objął funkcję wiceprezydenta Żor, a następnie w 1992 roku został prezydentem tego miasta. Funkcję prezydenta pełnił do listopada 1998 roku. W 1998 roku zdał egzamin na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W 1999 roku objął stanowisko dyrektora zespołu przekształceń strukturalnych, a po dwóch latach wiceprezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Był także dyrektorem Biura Restrukturyzacji, Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Kapitałowej w JSW SA. W 2006 roku został prezesem Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego, spółki powiązanej z JSW SA. W latach 2007-2014 piastował stanowisko wojewody śląskiego. Od kwietnia 2014 do września 2014 był wiceprezesem ds. rozwoju spółki JSW KOKS SA (spółki zależnej od Jastrzębskiej Spółki Węglowej). W latach 2004-2006 pełnił funkcję prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego. W 2015 roku został wybrany nowym prezesem European Association for Coal and Lignite (EURACOAL) z siedzibą w Brukseli, która zrzesza 35 członków z 20 krajów: Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Francji, Finlandii, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Czech oraz Wielkiej Brytanii. Zainteresowania – żeglarstwo. Posiada patent sternika jachtowego. Od czerwca 2016 nie jest już prezesem Katowickiego Holdingu Węglowego. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.